W dobie szerokiej oferty produktowej, zróżnicowanej wysoką ilością zmiennych - począwszy na jakości produktu, a skończywszy na jego cenie, polski konsument wybiera to, co jego zdaniem jest najlepsze. Wielu Polaków zastanawia się nad poziomem ceny, znajomością marki, szerokością oferty, dostępnością produktu czy usługi, ale zdecydowana większość kupuje ten...

"Celem projektu Znak Jakości KidZone jest popularyzacja zasady najwyższej jakości produktów i usług kierowanych do segmentu rodzinnego, w szczególności do dzieci, oraz wyróżnianie i promocja firm dla których najwyższa jakość      jest wartością kluczową w działalności biznesowej" ...

" Wyróżnienie to jest przyznawane najbardziej rozwojowym i najlepiej rokującym markom obecnym na polskim rynku." Organizatorzy Programu prowadzonego pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk już po raz czwarty przeprowadzili badania rynkowe mające na celu określenie wartości, aktywności i rozpoznawalności poszczególnych brandów. Przedmiotem analiz objęte...

"Certyfikaty Gwarancja Najwyższej Jakości oraz Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości symbolizują najlepszą jakość produktów i usług, są obok ISO serii 9001, 14001 czy PN-N ISO 18001/OHSAS oraz systemu HACCP jednym z najefektywniejszych sposobów budowy pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy i jego marki." (...

Podobnie jak opinia IMiD cieszy nas prawo do używania znaku Zdrowa Stopa. Jest to niezmiernie istotny dla nas certyfiakt, ponieważ przeyznają go specjaliści w naszej branży, a nad całością procesu czuwa Instytut Przemysłu Skórzanego. "Znak ZDROWA STOPA jest wyróżnikiem dobrego obuwia, zabezpieczającego prawidłowy rozwój i funkcjonowanie...